Πληροφορίες νέου

Αναρτήθηκε στις 23/06/2016

Συγκρότηση προσωρινού ΕΣΕΚ


Με την αρ. πρωτ. 85212-26/05/2016 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ:ΥΟΔΔ 299), βάσει των διατάξεων του  ν. 4386/2016 (ΦΕΚ:Α΄83), «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», συγκροτήθηκε  το προσωρινό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Κ.), ως εξής:


1. Χατζηχρηστίδης Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Σχολής Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής (Physical Sciences and Engineering Division), Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας King Abdullah University of Science and Technology, KAUST, ως Πρόεδρος.
2. Χατζηιωσήφ Χρήστος, Ομότιμος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης, ως Αντιπρόεδρος.
3. Αθανασίου Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πρόεδρος Τμήματος, ως μέλος.
4. Γιαννέλης Εμμανουήλ, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών και Αναπληρωτής Κοσμήτορας στο Πανεπιστήμιο Cornell των ΗΠΑ, ως μέλος.
5. Δαφέρμος Κωνσταντίνος, Καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Brown, ως μέλος.
6. Ευθυμιάδης Νικόλαος, Πρόεδρος του Ομίλου Ραιδεστός Ευθυμιάδης, Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ως μέλος.
7. Κατσανέβας Σταύρος, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris-Denis-Diderot και διευθυντής του Εργαστηρίου Αστροσωματιδιακής Φυσικής και Κοσμολογίας, ως μέλος.
8. Κυριακού Δημήτριος, Επικεφαλής οικονομολόγος της Πλατφόρμας «Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως μέλος.
9. Μπάρλος Κλεομένης, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, τμήμα Χημείας, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Chemical and Biopharmaceutical Laboratories of Patras (CBL SA), ως μέλος.
10. Ντζιαχρήστος Βασίλειος, Διευθυντής της Έδρας Βιολογικής Απεικόνισης, Munich School of Bioengineering (MSB), Technische Universität München (TUM) και Διευθυντής, Ινστιτούτο Βιολογικής και Ιατρικής Απεικόνισης, Helmholtz Zentrum München (HMGU), ως μέλος.
11. Οικονόμου Αναστάσιος, Rega Institute, Head of the Laboratory of Molecular Bacteriology, Dpt. of Microbiology and Immunology, Medical Sciences Group, KU Leuven, ως μέλος.
12. Παπαδοπούλου Σωσάνη, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης, ως μέλος.
13. Σαββάκης Χαράλαμπος, Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» και Καθηγητής Μοριακής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, ως μέλος.
14.  Σπυράτος Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής,  Πανεπιστήμιο Paris-Sud, ως μέλος.
15. Σίμος Γεώργιος, Καθηγητής Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως μέλος.
16. Τσεσμελής Εμμανουήλ, Φυσικός (Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων), Ανώτατος Φυσικός και Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων (για κράτη μη μέλη) του CERN και Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Nanyang Technological University στην Σιγκαπούρη, ως μέλος.
17. Χατζημιχάλης Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ως μέλος.

Το προσωρινό ΕΣΕΚ ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ν. 4310/2014, όπως  αυτός έχει τροποποιηθεί από το ν. 4386/ 2016.