Τα νεα του ΕΣΕΚ

 • [26/11/2018]
  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας καλεί επιστήμονες, που προέρχονται από τον ερευνητικό ή ακαδημαϊκό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις 5 (πέντε) θέσεις μελών-ειδικών με διετή θητεία στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και...
 • [13/07/2018]
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Κ.)        Αθήνα, 20.6.2018 Δελτίο Τύπου Διήμερη Συνάντηση Διαλόγου και Εργασίας από το Εθνικό Συμβούλιο...
 • [27/02/2018]
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Κ.)      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2016-2017...
 • [29/08/2017]
  Με την αριθ. 134187-8/8/2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 397-16/08/2017) τροποποιήθηκε η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) και ολοκληρώθηκε η σύνθεση του με την προσθήκη δύο νέων μελών - εκπροσώπων...
 • [23/12/2016]
  Με την αρ. πρωτ. 215301-15/12/2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 702), βάσει των διατάξεων του  ν. 4386/2016 (ΦΕΚ: Α΄83), «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας...
 • [23/06/2016]
  Με την αρ. πρωτ. 85212-26/05/2016 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ:ΥΟΔΔ 299), βάσει των διατάξεων του  ν. 4386/2016 (ΦΕΚ:Α΄83), «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», συγκροτήθηκε  το προσωρινό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας...
 • [10/06/2016]
  Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 9 και 10 του   ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α’), καλεί επιστήμονες, που προέρχονται από τον ερευνητικό ή ακαδημαϊκό χώρο της ημεδαπής...