ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΣΕK 2017-2019

Πληροφορίες ΧρήστηΑσημακόπουλοςΔημοσθένης
Όνομα:
Δημοσθένης
Επίθετο:
Ασημακόπουλος
Ιδιότητα:
Ομότιμος Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διεύθυνση e-mail:
ΤΕΣ:
Περιβάλλον Archive (Τακτικό Μέλος), Αρχείο ΕΣΕΚ 2017-2019 (Μέλος)

Βιογραφικό:

Ομότιμος Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος, πρώην Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Σπουδές:

Δίπλωμα του Τμήματος Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, University  College London,  1973.
Διδακτορικό (PhD) University College London, 1976, στη Φυσική και Μηχανική Περιβάλλοντος.
Yφηγητής (DSC) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών,1978.

Τομείς επιστημονικής δραστηριότητας :
1. Φυσική Δομημένου Περιβάλλοντος - Ατμοσφαιρική ρύπανση
2. Ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών Περιβαλλοντικών μετρήσεων
3. Διαχείριση Περιβάλλοντος. 'Ήπιες μορφές και Εξοικονόμηση ενέργειας

Δημοσιεύσεις
1. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών : 200
2. Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά    :   14
3. Διατριβές - μονογραφίες - εκδόσεις βιβλίων    :   42
4. Εθνικά και Διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών- 'Άλλες δημοσιεύσεις, :  281
5. Τεχνικές εκθέσεις μελετών, - εσωτερικές εκθέσεις, περισσότερες από :  150
6. Δημοσιεύσεις σε βιβλία    :    22
7. Σύνολο Δημοσιευμένου έργου     :  709
8. Αναφορές, (Citations), περισσότερες από    :6500
9. Σημαντικά Ερευνητικά Διεθνή Προγράμματα    :  100


Σχετική Επαγγελματική Εμπειρία :
1. Δ/ντής του Εργαστηρίου Μετεωρολογίας
2. Αντιπρόεδρος Δ.Σ.και Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών
3. Δ/ντής Τομέα Εφαρμογών Φυσικής
4. Διδασκαλία σε ΑΕΙ στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, (Αθήνα, Torino, Trier)
5. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Μετεωρολογικής  Εταιρείας
6. Σύμβουλος και Πρόεδρος Δημόσιων Οργανισμών
7. Διευθυντής του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικών Ερευνών και Βιώσιμης Ανάπτυξης, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
8. Επ/κός Υπεύθυνος του Κέντρου Ενεργειακής Εκπαίδευσης
9. Μέλος Δ.Σ. της Εθνικής Διαστημικής Επιτροπής
10. Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στην Κοπεγχάγη
11. Μέλος Δ.Σ. του Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής
12. Μέλος του Δ.Σ. του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
13. Αντιπρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
14. Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Άλλη επαγγελματική εμπειρία :
1. Συντονιστής Ευρωπαϊκών  και Εθνικών Προγραμμάτων
2. Εθνικός Επιστημονικός Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
3. Ιδρυτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων για την Εκπαίδευση στην Διαχείριση Περιβάλλοντος, (Δ.Σ. και Ακαδημαϊκό Συμβούλιο)
4. Συγκλητικός
5. Εκλεγμένο Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΝΑΤΟ
6. Μέλος Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Επαγγελματικών Ενώσεων
7. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο.
8. Αντιπρόεδρος ΔΣ στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
Τίτλοι – Διακρίσεις:
Ph.D., D.Sc. Fellow of the Institute of Electrical Eng., (FIEE, UK), Chartered Eng. (UK), Fellow of the Royal Meteorological Society, (FRMS, UK), Member of the Technical Chamber of Greece, (GR), Chartered Eng. (GR), Fellow of the Hellenic Meteorological Society, (GR) Member of the European Environmental Research Organization (EERO). Foreign Member of the Georgian Academy of Sciences. Foreign Member of the Russian Academy of Natural Science. Member of the Euro Mediterranean Academy of Arts and Sciences –Head of the Greek Chapter.
Άρχων του Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας για την Συμβολή του στην Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα.
Μετάλλιον Α’ τάξεως της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Συμβολή του στην Εκπαίδευση και την Υποστήριξη Αδύναμων Κοινωνικών Ομάδων.