ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΣΕK 2017-2019

Πληροφορίες ΧρήστηΣουκουλιάςΠέτρος
Όνομα:
Πέτρος
Επίθετο:
Σουκουλιάς
Ιδιότητα:
Αντιπρόεδρος του ΠΣΕΚ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Mentor της νεοφυούς επιχείρησης SEEMS IKE, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
Διεύθυνση e-mail:
ΤΕΣ:
Αρχείο ΕΣΕΚ 2017-2019 (Μέλος)

Βιογραφικό:

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1948. Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, σαν Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού. Αποφοίτησε από το Τμήμα Προγραμματισμού και ΗΥ του ΕΛΚΕΠΑ. Απέκτησε Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην επιστήμη των ΗΥ, από το Παν. ESSEX της Αγγλίας.
Μετά από πολυετή εμπειρία σε θέσεις Πληροφορικής και ιδιαίτερα σε Συστήματα Διοικήσεως και Ελέγχου (C4I), σχεδίασε και εισηγήθηκε την ανάπτυξη Συστήματος Επιχειρησιακής Πληροφορικής (ΣΔΕΠ) στο Στρατό Ξηράς. Αποστρατεύθηκε, με παραίτησή του, με το βαθμό του Ταξιάρχου.
Από το 1997 μέχρι 2016 σχεδιάζει και συντονίζει την προσπάθεια της Πρίσμα  Ηλεκτρονικά στην κατασκευή Ηλεκτρονικών Διατάξεων με τεχνολογίες αιχμής και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών με Εφαρμοσμένη Έρευνα,  μέσω ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με την ΕΕ, το CERN, την ΕSA, ακαδημαϊκά-ερευνητικά ιδρύματα του ευρωπαϊκού χώρου και με το σύνολο σχεδόν των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της Ελλάδος. Εκπρόσωπος της Πρίσμα Ηλεκτρονικά στα συνεργατικά σχήματα για το Διάστημα (si-Cluster) και Μικροηλεκτρονική (mi-Cluster), του ΕΚ ΑΘΗΝΑ / Corallia, από το 2008.
Τα τελευταία 30 χρόνια συμμετείχε σε 31 έργα Έρευνας και Ανάπτυξης, εκ των οποίων ήταν συντονιστής και επιστημονικά υπεύθυνος σε 16 μεγάλης κλίμακας έργα / προγράμματα εφαρμοσμένης Έρευνας και Ανάπτυξης, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, σε αντικείμενα Άμυνας, Διαστήματος και Βιομηχανίας.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε: συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, στις αρχές και απαιτήσεις της βιομηχανικής επανάστασης . Σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο η προσπάθειά του στοχεύει στην ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας με τη βιοτεχνία-βιομηχανία, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και εκπαίδευσης.

Διατέλεσε :
 Εθνικός αντιπρόσωπος του ΥΠΕΘΑ σε θέματα Πληροφορικής (BICES & WG-29 MBC/ADP) στο ΝΑΤΟ, Βρυξέλλες, από το 1992-95.
 Γενικός Διευθυντής της Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ από 1997- 2011.                                                                                                                                       Πρόεδρος του Επιστημινικού Συμβουλίου της Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ από 1992- 2016.

 Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΠΣΚΕ) της ΠΑΜΘ, από το 2013-16, με κύριο έργο τη σχεδίαση, με το Joint Research Centre (JRC) της ΕΕ, της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), και τη συνεργασία της Ερευνητικής & Επιχειρηματικής κοινότητας.
 Αντιπρόεδρος ΔΣ Συνδέσμου Οργανικών-Eκτυπωμένων Ηλεκτρονικών (ΗΟPE-A).
Σήμερα είναι :
 Eπισκέπτης-Ομιλητής, από τη Βιομηχανία, στο μάθημα «Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» των μεταπτυχιακών σπουδών του ΤΕΙ ΑΜΘ και της Μοριακής Βιολογίας του ΔΠΘ, από το 2014.
 Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της ΠΑΜΘ, από το Νοε. του 2018.