ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΣΕK 2017-2019

Πληροφορίες ΧρήστηΧοντζόπουλοςΗλίας
Όνομα:
Ηλίας
Επίθετο:
Χοντζόπουλος
Ιδιότητα:
Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της PRIME Laser Technology ΑΒΕΕ, εκπρόσωπος του παραγωγικού επιχειρηματικού χώρου
Διεύθυνση e-mail:
ΤΕΣ:
Αρχείο ΕΣΕΚ 2017-2019 (Μέλος)

Βιογραφικό:

Ο Δρ. Ηλίας Χοντζόπουλος έλαβε το πτυχίο του Χημικού απο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1979, καθώς και το Διδακτορικό του (χημική μετατροπή της ηλιακής ενέργειας) το 1983.
O Δρ. Ηλίας Xοντζόπουλος, με την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας σε στρατιωτικό ερευνητικό κέντρο, εργάστηκε ως επισκέπτης καθηγητής (1986-1991) στο Φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης και ως ερευνητής (1986-2000) στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ), όπου ήταν επιστημονικός υπεύθυνος-συντονιστής σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων απο την Ευρωπαική Ένωση (BRITE/EURAM, ΒΡΙΤΕ, ESPRIT, GROWTH, IST, COMMET programs) ή άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς (ΝΑΤΟ Science for Stability) σε επιδεικτικά έργα.
Την περίοδο 1994-1996 υπηρέτησε ως Εθνικός Εκπρόσωπος στο “Committee of Senior Officials” του COST (European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research), καθώς και την περίοδο 2000-2001 ως μέλος του “High Level Panel for Research Infrastructures” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δραστηριοποιείται στην μεταφορά τεχνολογίας στο τομέα της Φωτονικής και της Τεχνολογίας Laser, έχοντας προσωπική εμπειρία και συμμετοχή σε όλη την αλυσίδα ακαδημαϊκή έρευνα – εφαρμοσμένη έρευνα – επίδειξη τεχνολογίας - “spin-off” - καινοτομία – επιχειρηματικότητα – παραγωγή – R&D σε εταιρικό περιβάλλον. 
Από το 2000 εργάζεται στο ιδιωτικό τομέα σε διάφορες διευθυντικές θέσεις και ασχολείται αφενός με την εταιρική διαχείριση και αφετέρου με την υλοποίηση έργων υψηλής τεχνολογίας (AxonTech AE, Vivodi AE, Lamda Technology ΕΠΕ, FOCO AE, VKR-VELUX, PRIME Laser Technology ABEE).
Σήμερα είναι αφενός Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της PRIME Laser Technology ΑΒΕΕ (εταιρία παραγωγής ηλιακών θερμικών απορροφητών με τεχνολογία laser) με αρμοδιότητα στην παραγωγική διαδικασία και το R&D  και αφετέρου Μέτοχος και Γενικός Διευθυντής της Lamda Technology ΕΠΕ (εταιρία που ασχολείται με οπτικά δίκτυα, φωτονικά συστήματα και εφαρμογές laser).
Από τον Ιανουάριο του 2015 είναι Πρόεδρος της νεοϊδρυθείσας Ελληνικής Ένωσης Φωτονικής (H-Phos Cluster).
Είναι μέλος της «Εθνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και μέλος της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των πλατφορμών καινοτομίας της ΓΓΕΤ για τα «Υλικά –Κατασκευές» και για τον «Πολιτισμός, Τουρισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες».