ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΣΕK 2017-2019

Πληροφορίες ΧρήστηΦλωράτοςΕμμανουήλ
Όνομα:
Εμμανουήλ
Επίθετο:
Φλωράτος
Ιδιότητα:
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκός, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (EURASC)
Διεύθυνση e-mail:
ΤΕΣ:
Αρχείο ΕΣΕΚ 2017-2019 (Μέλος)

Βιογραφικό:

I was born in Athens the year 1947.I am married with Chara Floratou and we have two
daughters Maria and Zoe.
I received my BSc. from the department of Mathematics, Univ. of Athens in 1970 and the PhD in Theoretical Physics from the same department in 1973.
I did my military service in the Greek Navy from 1973-1975 (30 months).
From 1973 to 1975 I was unpaid scientific associate with teaching responsibilities in the National Research Center ‘’Demokritos’’ in Athens.
From 1976 to 1983 I held postdoc or research associate positions in various research centers in Europe.
1976 ICTP Trieste Italy
1976 – 1978 CERN fellow in Theory division
1978 CNRS Marseille, Research associate
1978-1980 Saclay, postdoc Theory division
1980-1981 Ecole Normale Superieure, Lab. De Physique Theorique Paris, Research associate, 1981-1983 ITP University of Berne, Research Associate.
1983 I was elected Full Professor of Theoretical Physics, Dept of Physics University of Crete, Herakleion.
I served as elected chairman of the Physics Dept. during the years 1983-1985, 1985 -1987, 1991-1992, 1992 -1994.
1995 – 2000, 2000 - 2003 I was elected Director of the Institute of Nuclear and Particles Physics (NCSR ‘’Demokritos’’).
2000 Elected Full Professor of Theoretical and Nuclear and Particles Physics, Dept. of Physics, Univ. of Athens.
2003 – 2005 Elected Director and Chairman of the Council of NCSR ‘’Demokritos’’.
1994 – 1998 Member of the Council of the Greek Atomic Energy Agency (GAEA) and in 1997 I was appointed vice Chairman of the GAEA Council.
1996 -2000 Member of the National Council for Research and Technology.
1994 – 2005 Greek Delegate to CERN Council.
2003 Elected member of the European Academy of Sciences (EURASC)
2004 Blaise Pascal Medal in Physics (EURASC).
2005 Honored as Chevalier de l’Ordre National du Merite, French Republic.
2010 Elected member of the Presidium (EURASC). 2014 Professor Emeritus Univ.of Athens
2014 Professor Emeritus Univ.of Athens
2014 Professor Emeritus Univ of Athens
2014 Excecutive committee of Presidium EURASC

 

Scientific Area: Theoretical High Energy Physics, Mathematical Physics, Quantum Computing
Published Works: 130 articles in International Journals
Citations: 8000
H-index:  51

Sources
of scientific work: inspirehep.net.
administrative work: google.
Address: Prof. Emm. FLORATOS, Dept of Nuclear and Particles Physics, Faculty of Physics, Univ. campus 15771 Zografou Athens
Tel.: 0030210-7276887 office
00306975967604 mobile
Fax: 0030210-7276987