ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΣΕK 2017-2019

Πληροφορίες ΧρήστηΜπάρλοςΚλεομένης
Όνομα:
Κλεομένης
Επίθετο:
Μπάρλος
Ιδιότητα:
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, τμήμα Χημείας, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Chemical and Biopharmaceutical Laboratories of Patras (CBL SA), εκπρόσωπος του παραγωγι
Διεύθυνση e-mail:
ΤΕΣ:
Αρχείο ΕΣΕΚ 2017-2019 (Μέλος)

Βιογραφικό:

Πανεπιστήμιο Πατρών
Καθηγητής Χημείας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Κύριοι ερευνητικοί τομείς: Σύνθεση Πεπτιδίων και μικρών πρωτεϊνών, περίπου 70 δημοσιεύσεις.

Χαρακτηριστικό Έργο:
 Ανάπτυξη της ρητίνη 2-χλωροτριτυλ ρητίνης
 Σύνθεση Prothymosin
(πρωτεΐνη αποτελούμενη από 109 αμινοξέα)
 Σύνθεση του ινσουλινοειδούς πεπτιδίου Relaxin 2

Από το 1981 διδάσκει “Οργανική Χημεία” και “Πεπτιδική και Συνδυαστική Χημεία” στο Παν/μιο Πατρών όπου εργάσθηκε στον τομέα της σύνθεσης πεπτιδίων και μικρών πρωτεϊνών.

Συγραφικό έργο: Συμμετοχή στη συγγραφή τριών διδακτικών βιβλίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα:

K. Barlos and D Gatos
“Convergent peptide synthesis”.
In Fmoc Solid Phase Peptide Synthesis. A Practical Approach, WC Chan, PD White(eds), Oxford University Press, 2000, 215-228.


K. Barlos and D. Gatos
“9-Fluorenylmethyloxycarbonyl/tbutyl-based convergent protein synthesis”.
Biopolymers, 1999, 51(4), 266-278.

 


Σπουδές
1968-1973: Πτυχίο Χημείας από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου
1974-1977: Διδακτορικό στην  Οργανομεταλλική Χημεία  από το ίδιο πανεπιστήμιο, με αντικείμενο την σύνθεση και φασματοσκοπεία βορανίων, οργανοπυριτικών και οργανοφωσφορικών ενώσεων. Με 15 δημοσιεύσεις στον τομέα των  βορανίων, silanes και phosphines στην ομάδα του  Prof. H. Noeth, μετέπειτα προέδρου του GDCH (Gesellschaft Deutscher Chemiker).

Επαγγελματική σταδιοδρομία
1978-1980: Υπηρέτησε την θητεία του στο Ελληνικό στρατό
1981-σήμερα: Καθηγητής Οργανικής Χημείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών
1990: Ίδρυση της CBL Patras S.A., στην οποία δραστηριοποιείται έως σήμερα
2013-2015: Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών Ιατρικής Χημείας
06.2015-σήμερα: Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος


Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας


 Insulin Like Peptides
 Amino Diacids Containing Peptide Modifiers
 Biologically Active Insulin Derivatives
 Peptide Resin Conjugate and Use Thereof
 Peptide Synthesis Via Side Chain Attachment
 Insulin Synthesis
 Relaxin Peptide Synthesis