ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΣΕK 2017-2019

Πληροφορίες ΧρήστηΚατσανέβαςΣταύρος
Όνομα:
Σταύρος
Επίθετο:
Κατσανέβας
Ιδιότητα:
Γενικός Δ/ντής του European Gravitational Observatory (EGO)
Διεύθυνση e-mail:
ΤΕΣ:
Αρχείο ΕΣΕΚ 2017-2019 (Μέλος)

Βιογραφικό:

Education
• PhD, Athens University, 1985
• Doctorat 3e cycle , Ecole Polytechnique, 1979
• DEA de Physique Théorique  ENS,ParisVI-VII, Paris XII, 1976
• Diploma of Physics, Athens University, 1975

Academic and Research Positions
• Professor Classe Exceptionnelle 2, Université Paris Denis Diderot, 2013-
• Professor Classe Exceptionnelle 1, Université Paris Denis Diderot , 2010-2013
• Professor 1st class, Université Paris VII, Denis Diderot, 2004-2010
• Professor 1st class, Université de Lyon I Claude Bernard, 2003-2004
• Professor 2nd class, Université de Lyon I Claude Bernard, 1996-2003
• Associate Professor, Athens University, 1989-1996
• Lecturer,  Athens University, 1982-1989

Fellowships
• CERN, Corresponding fellow, 1996
• CERN, Associate Scientist (leave of absence from Athens University, 1991-1992
• CERN, Fellow (leave of absence from Athens University), 1983-1986
• Fellow Greek Ministry of Research at Fermi National Laboratory, 1979-1982
• Fellow French Ministry of Research (DGRST) at Ecole Polytechnique  1976-1979

Awards, Distinctions
• Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 2011
• Physics Prize, Academy of Athens for work on supersymmetry, 2000

Positions of responsibility
• (2018-) Director of the European Gravitational Observatory hosting the Virgo Gravitational  wave antenna. 
•  (2017-) General Director of the « Fondation pour la Recherche et la Formation dans le domaine de la Physique de l’Univers » in relation with the « Paris Center of Cosmological Physics », president George Smoot.
• (2016-2018) Coordinator (“préfigurateur”) of the cluster of Sciences and Engineering of the Community of Universities Sorbonne-Paris-Cité, including the Universities of Paris 3, 5, 7, 13, Institute of the Physics of the Globe, Sciences Politiques, Institut des Langues INALCO. In the context of this mission, responsible for the formulation of the interdisciplinary program spanning a series of disciplines (Biology, Chemistry, Physics, Informatics and Mathematics, Engineering Sciences).
• Co-director (2014-2018) of the Laboratory of Excellence (LabEx) UnivEarths combining  scientific expertise on Earth and environmental sciences, planetary sciences, high energy astrophysics , cosmology and fundamental physics, between the Institute of the Physics of the Globe, APC and a research unit of CEA (AIM). Director (2014-2017) of the laboratory of Astroparticle Physics and Cosmology  (APC) a Mixed Unit of Research (200 agents) of University Diderot (Paris 7), IN2P3/CNRS, CEA, and the Observatory of Paris.                                                     
• Chairman (2011-2014) of Astroparticle Physics European Coordination (APPEC).  APPEC   gathers 24 agencies from 19 European countries coordinating Astroparticle Physics in Europe. Member of its Steering Committee since 2002.  Elected chair with the mandate to upgrade the Coordination scheme to a Consortium. The consortium was finally founded in June 2012. Elected its first chairman in November 2012.
• Deputy scientific director (2002-2012) of IN2P3/CNRS. IN2P3 is the National Institute of Nuclear and Particle Physics in CNRS, managing 3000 researchers, technical and administrative personnel distributed in 20 laboratories across the country working on 40 large national and international projects and large infrastructures. In particular responsible of the Astroparticle Physics, Cosmology and Neutrino programs, concerning 15 large national and international (US, Japan, Italy, Argentina, South Africa) projects on ground, underground, underwater and space.
• Director (2002-2011) of the CNRS interdisciplinary program “Particules et Univers”. The CNRS interdisciplinary program  “Particules et Univers” issued annual R&D calls around the themes of Astroparticle physics and their synergies with geosciences, climate and biodiversity.
• Proposer and first Coordinator (2006-2012) of the EU funded ERANET agency network ASPERA (« AStroparticle Physics European Research Area NETwork»). ASPERA was funded by FP6 to advance the coordination of European Astroparticle Physics. Served as coordinator up to 2009, then co-coordinator of its continuation ASPERA-2 (FP7).
• President (2003-2012) of the administration council of EGO. The European Gravitation Observatory (EGO) is the host institution of the VIRGO gravitational wave antenna in Pisa, funded mainly by Italy and France and more recently by Netherlands. Served as president from 2003 to 2008 and 2011-2012 and vice-president from 2008 to 2011.
• Chairman (2011-2014) of the resource board of the AUGER High Energy Cosmic Ray Observatory, a multinational observatory (US, Argentina, France, Italy, Germany, Spain, Brazil, …) of ultra high energy cosmic  rays in Argentina.
• Principal Investigator (200̀7-) of the Institute of Physics and Mathematics of the Universe (KAVLI-IPMU). KAVLI-IPMU is an interdisciplinary Institute of Excellence  at Tokyo/Japan gathering Theoretical Physicists, Experimentalists and Mathematicians around the themes of Cosmology, Particle and Astroparticle Physics.  I was among the 15 principal investigators) that proposed it to MEXT in 2007 under the leadership of Hitoshi Murayama.
• Chairman (2009-2013) of the Scientific council of  Instituto di Fisica de Altes Energias (IFAE) in    Barcelona .                                                                   
• Chairman (2002-2012) of the resource boards of the national  laboratories: ANTARES Deep Ocean Observatory, LSM Laboratoire Souterrain de Modane,  Double-CHOOZ Reactor Neutrino Experiment.
• Chief executive of the Public-Private-Partnerships (Groupements d’Intérêt Scientifique (GIS)) between IN2P3 and:  the company PHOTONIS on photodetection (20 05-2009), the company SAGEM on extreme   optics (2007-2011)