ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΣΕΤ 2014-2016

Πληροφορίες ΧρήστηΣτεφανίδηςΚωνσταντίνος
Όνομα:
Κωνσταντίνος
Επίθετο:
Στεφανίδης
Ιδιότητα:
Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ)
Διεύθυνση e-mail:
ΤΕΣ:
Μαθηματικά & Επιστήμες της Πληροφορίας Archive (Τακτικό Μέλος), Αρχείο ΕΣΕΤ 2014-2016 (Μέλος)

Βιογραφικό:

Ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ), Ιδρυτής και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI), καθώς και Ιδρυτής και Επικεφαλής του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης του ΙΠ-ΙΤΕ.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 25 ετών, ο κ. Στεφανίδης διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος σε άνω των 50 χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά και εθνικά έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε συναφή επιστημονικά πεδία. Στις αρχές της δεκαετίας του '90, εισήγαγε στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία έννοιες και αρχές της Σχεδίασης για Όλους και της Καθολικής Πρόσβασης στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 500 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά διεθνών συνεδρίων και ημερίδων, κλπ.

Είναι ο Αρχισυντάκτης της διεθνούς επιστημονικής επιθεώρησης “Universal Access in the Information Society” του Εκδοτικού Οίκου Springer. Επιμελήθηκε των εκδόσεων των βιβλίων “User Interfaces for All - concepts, methods and tools” του Εκδοτικού Οίκου Lawrence Erlbaum Associates (2001), και "The Universal Access Handbook" (2009) του εκδοτικού οίκου CRC Press Taylor & Francis Group. Ίδρυσε και προέδρευσε, από το 1995 μέχρι το 2006, της Ομάδας Εργασίας "User Interfaces for All" της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Κοινοπραξίας για την Πληροφορική και τα Μαθηματικά (ERCIM), και προέδρευσε εννέα διεθνών Workshops που διοργάνωσε στο πλαίσιο αυτό. Κατά την περίοδο 1997 - 2000, ήταν ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Διεθνούς Επιστημονικού Φόρουμ για την ανάπτυξη μιας "Κοινωνίας της Πληροφορίας για Όλους", στο πλαίσιο του οποίου εκδόθηκαν Λευκές Βίβλοι για απαιτούμενες δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε διεθνή κλίμακα. Το 2001 ίδρυσε το Διεθνές Συνέδριο "Καθολική Πρόσβαση στην Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή", και τώρα είναι Πρόεδρος του Διεθνούς Συνεδρίου για την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή.

Από τη δεκαετία του '80 συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες, Διαχειριστικές Επιτροπές και Συμβούλια αναφορικά με τον καθορισμό πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ο κ. Στεφανίδης ήταν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου InterLink, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006-2009) που ανέλυσε, με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, τις μελλοντικές  βασικές ερευνητικές προκλήσεις στα «συστήματα εντατικής ανάπτυξης και νέα υπολογιστικά περιβάλλοντα», στα «διάχυτα υπολογιστικά και επικοινωνιακά συστήματα», και στα «ευφυή και γνωστικά συστήματα», οριοθετώντας στους αναδυόμενους αυτούς τομείς μια ερευνητική ατζέντα για διεθνή συνεργασία.

Ως Επικεφαλής του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης (Ambient Intelligence) του ΙΠ-ΙΤΕ, ο κ. Στεφανίδης συντονίζει από το 2005 διεπιστημονικές και διαθεματικές δραστηριότητες που στοχεύουν, υιοθετώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, στην ανακάλυψη, σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών για έξυπνα περιβάλλοντα που προδραστικά κατανοούν και ανταποκρίνονται στις ατομικές και συλλογικές ανάγκες των χρηστών τους.

Το 2010, ο κ. Στεφανίδης εκλέχθηκε μέλος του τομέα Πληροφορικής της Academia Europaea (European Academy of Humanities, Letters and Sciences).