Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια


  Αγροτική Παραγωγή, Διατροφή, Τρόφιμα, Αγρο-βιοτεχνολογία και Υδατοκαλλιέργειες

  Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
  α. Γεώργιος-Ιωάννης Νυχάς του Εμμανουήλ,  Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Ανθρώπου, ως Πρόεδρος

  β. Γεώργιος Δεδούσης του Βασιλείου, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

  γ.  Γεώργιος Καραϊσκάκης του Σεραφείμ,  Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών,  Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

  δ.  Δημήτριος Λαδικός του Γεωργίου,  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε&Α, ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ και Πρόεδρος Τεχνολογικής Πλατφόρμας Τροφίμων FOOD FOR LIFE

  ε. Νικόλαος Παπανδρουλάκης του Στυλιανού, Διευθυντής Ερευνών, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) - Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών

  στ. Άρτεμις Σιμοπούλου του Παναγιώτη,  Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Γενετικής, Διατροφής και Υγείας των Η.Π.Α και μέλος ΕΣΕΚ

  ζ. Σέρκος Χαρουτουνιάν του Άρτιν,  Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών & Περιβάλλοντος και Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού "Δήμητρα"

  η. Μαρία Χασαπίδου του Νικολάου, Καθηγήτρια, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας

  ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α. Ιωάννης Καπόλος του Δημητρίου, Καθηγητής, ΤΕΙ Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και Διευθυντής Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου

  β. Άγγελος Κανελλής του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Βιοτεχνολογίας Φαρμακευτικών Φυτών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Φαρμακευτικής

  γ. Αθανάσιος Μολασιώτης του Νικηφόρου, Επίκουρος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

  δ. Βασιλική Παπαδημητρίου του Τριαντάφυλλου, Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)

  Βιοεπιστήμες

  Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

  α. Γεώργιος Κόλλιας του Αθανασίου, Διευθυντής Ερευνών - Διευθυντής Τομέα Ανοσολογίας, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" , ως  Πρόεδρος

  β. Δημήτριος Θάνος του Νικήτα,  Ερευνητής Α' Βαθμίδας και  Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου, Ακαδημία Αθηνών - Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών   

  γ. Νικόλαος Μοσχονάς του Κυριάκου, Καθηγητής Βιολογίας-Ιατρικής Μοριακής Γενετικής, Διευθυντής Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας,  Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας

  δ. Λεωνίδας Στεφανής του Κωνσταντίνου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή

  ε. Νεκτάριος Ταβερναράκης του Νικολάου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Υγείας & Διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας , Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

  στ. Θεόδωρος Φώτσης του Κωνσταντίνου,   Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή

  ζ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη του Γεωργίου,  Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή

  η. Γεώργιος Χρούσος του Παναγιώτη, Καθηγητής και Διευθυντής της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος ΕΣΕΚ

  ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α. Αχιλλέας Γραβάνης του Γεωργίου, Καθηγητής,  Πανεπιστήμιο Κρήτης,  Σχολή Επιστημών Υγείας και Ερευνητής, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

  β. Εμμανουήλ Δερμιτζάκης του Θεόφιλου, Καθηγητής,  Πανεπιστήμιο Γενεύης, Ιατρική Σχολή

  γ.  Αριστείδης-Νικόλαος Οικονομίδης του Άρη, Senior Director, Regeneron Pharmaceuticals Inc.

  Ενέργεια

  Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
  α. Ραφαήλ Μωυσής του Ασέρ,  Αντιπρόεδρος, Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), ως Πρόεδρος

  β.Κωνσταντίνος Βαγενάς του Γεωργίου, Ακαδημαϊκός και Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

  γ. Λουκάς Χριστοφόρου του Γεωργίου, Ακαδημαϊκός και μέλος ΕΣΕΚ

  δ. Εμμανουήλ Κακαράς του Κωνσταντίνου, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

  ε.   Νικόλαος Κανελλόπουλος του Κωνσταντίνου,  Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής  Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"

  στ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος του Γεωργίου, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή - Πρόεδρος & Διευθυντής Κεντρικής Διοίκησης Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

  ζ. Σοφία Σταματάκη του Κωνσταντίνου, Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών

  η. Χρήστος Χουσιάδας του Δημητρίου,  Πρόεδρος & Διευθυντής Ερευνών, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

  ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α. Ματθαίος Σανταμούρης του Ιωάννη, Καθηγητής,  Πανεπιστήμιο Αθηνών,  Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

  β. Δημήτριος Τσανάκας του Κωνσταντίνου, Ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

   

  Επιστήμες Μηχανικού

  Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
  α. Νικόλαος Φακωτάκης του Δημητρίου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών,  Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, ως Πρόεδρος

  β. Ευαγγελία Κοντού-Δρούγκα του Αναστάσιου, Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Τομέας Μηχανικής

  γ. Βασίλης Κωστόπουλος του Ευάγγελου,  Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος ΕΣΕΚ

  δ. Ευάγγελος Μπεκιάρης του Δημητρίου,  Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

  ε. Δημήτριος Μπέσκος του Ευθυμίου, Ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  στ. Απόστολος Παπανικολάου του Δημητρίου, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

  ζ. Πολυχρόνης Σπανός του Δημητρίου,  Καθηγητής,  Rice University, Brown School of Engineering

  η. Κωνσταντίνος Σταυρινίδης του Φοίβου,Prof. Dr., Head of the Mechanical EngineeringDept., the European Space Agency, ESTEC, TEC-M


  ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α.  Δημήτριος Θεοδοσίου του Νικολάου, Ναυπηγός Μηχανικός ΕΜΠ, Γενικός Διευθυντής DANAOS SHIPPING MAΝAGEMENT CONSULTANTS SA
  β.  Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου του Ματθαίου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

  Κοινωνικές Επιστήμες

  Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
  α. Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης του Ιωάννη, Καθηγητής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, ως Πρόεδρος

  β. Βασιλική Γεωργιάδου του Μιχαήλ, κάτοχος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

  γ. Ευστάθιος Καλύβας του Νικολάου, Καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Yale και μέλος ΕΣΕΚ

  δ.  Παναγιώτης Καρκατσούλης του Γεωργίου,   Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

  ε. Αικατερίνη Κυριαζίδου του Αγγελάκη,  Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  Σχολή Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

  στ. Νικόλαος Μαραντζίδης του Αλεξάνδρου, Αναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

  ζ. Ιωάννης Υφαντόπουλος του Νικολάου, Καθηγητής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης

  η. Γεώργιος Χορταρέας του Ευαγγέλου, Καθηγητής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α. Μαρία Γαβουνέλη του Νικολάου,  Επίκουρη καθηγήτρια, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή, Τομέας Διεθνών Σπουδών

  β. Δεβόρα Αθανασία Μπουκογιάννη του Δημητρίου,  Assistant Professor, University of Virginia, Woodrow Wilson Department of Politics

  γ. Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας του Ευθυμίου, Αναπληρωτής καθηγητής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης

  Μαθηματικά & Επιστήμες της Πληροφορίας

  Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
  α. Πέτρος Μαραγκός του Αγγελή,  Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, ως Πρόεδρος

  β.  Ιωάννης Βλαχάβας του Πέτρου,  Καθηγητής, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Πληροφορικής

  γ. Βασίλειος Δουγαλής του Αχιλλέα, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών - Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

  δ. Στυλιανός Θωμόπουλος του Χρήστου, Διευθυντής Ερευνών & Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"

  ε. Κωνσταντίνα Νικήτα του Σπήλιου,  Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ

  στ. Κωνσταντίνος Στεφανίδης του Αναστάσιου, καθηγητής τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος ΕΣΕΚ

  ζ. Αθανάσιος Στουραΐτης του Γεωργίου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

  η. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ,  Διευθύνων Σύμβουλος Quest Συμμετοχών

  ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α. Ευάγγελος Μαγείρου του Φρίξου,  Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Τμήμα Πληροφορικής

  β. Δημήτριος Τζοβάρας του Κωνσταντίνου, Διευθυντής Ερευνών & Διευθυντής Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών,  Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

  γ. Παναγιώτης Τσακαλίδης του Χρήστου,  Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

  Περιβάλλον

  Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
  α. Μαρία Οικονόμου του Ιωάννη,  Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ως Πρόεδρος

  β. Διονύσιος Ασημακόπουλος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών

  γ. Ευάγγελος Γερασόπουλος του Νικολάου, Διευθυντής ερευνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών-Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης

  δ. Μαρία Κανακίδου του Ιωάννη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών - Τμήμα Χημείας

  ε. Κωνσταντίνος Μακρόπουλος του Χρήστου, ομότιμος καθηγητής σεισμολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος ΕΣΕK

  στ. Αριστείδης Μπαρτζώκας του Νικόλαου,  Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

  ζ. Κυριαζής Πιτιλάκης του Δημητρίου, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

  η. Δίας-Διονύσιος Χαραλαμπόπουλος του Αναστάσιου,   Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος

  ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α. Μαργαρίτα Φαραγγιτάκη του Παύλου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών,  Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

  β. Κωνσταντίνος Συνολάκης του Εμμανουήλ, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης,  Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.

  Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
  α.  Στυλιανός Βιρβιδάκης του Ιωάννη,  Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών,  Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης, ως Πρόεδρος

  β. Χρυσάνθη Μαλτέζου του Αντωνίου,  Ακαδημαϊκός, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  γ. Αναστάσιος Κωτσιόπουλος του Ματθαίου,  Ομότιμος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

  δ. Λουκία Αθανασάκη του Γεωργίου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  Φιλοσοφική Σχολή - Τμήμα Φιλολογίας

  ε. Ελένη Αναγνωστοπούλου του Βασιλείου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  Φιλοσοφική Σχολή - Τμήμα Φιλολογίας
   
  στ. Μαρία Γεωργοπούλου του Γεωργίου, Διευθύντρια Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

  ζ.  Βασίλειος Γούναρης του Κωνσταντίνου,  Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

  η. Αριστείδης Χατζής του Νικολάου,  Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος ΕΣΕΚ


  ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α.  Όλγα Δακουρά-Βογιατζόγλου του Παναγιώτη,  Αρχαιολόγος

  β.  Δημήτριος Τζιόβας του Φρίξου,  Professor, Head of Postgraduate Studies (Research), Centre for Byzantine, Ottoman & Modern Greek Studies, School of History & Cultures, University of Birmingham

  Φυσικές Επιστήμες

  Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
  α. Κανάρης Τσίγκανος του Χρήστου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Φυσικής & Πρόεδρος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), ως Πρόεδρος

  β. Ιωάννης Ηλιόπουλος του Παναγιώτη, Επίτιμος καθηγητής στην Έcole Νormale Superieure στο Παρίσι και μέλος ΕΣΕΚ, 

  γ. Ιωάννης  Καλλίτσης του Κωνσταντίνου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Χημείας

  δ. Δήμητρα Σαζού του Πέτρου,  Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Παν/μιο θεσσαλονίκης,  Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Χημείας

  ε.Παρασκευάς Σφήκας του Ανδρέα, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών & Διευθυντής Ινστιτούτου Επιταχυντικών Συστημάτων & Εφαρμογών (ΙΕΣΕ)

  στ. Στυλιανός Τζωρτζάκης του Χαράλαμπου,  Κύριος ερευνητής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας - Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ

  ζ.  Πολύκαρπος Φαλάρας του Χρήστου,  Δ/ντής Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" - Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων

  η.  Γεώργιος Φλούδας του Αχιλλέα, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Φυσικής

  ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  α. Ευστράτιος Καμίτσος του Ιωάννη,  Διευθυντής Ερευνών, Διευθυντής Ινστιτούτου Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

  β. Στυλιανή Κέννου του Δημητρίου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Χημικών Μηχανικών

  γ. Νικόλαος Κυλάφης του Δημητρίου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών - Τμήμα Φυσικής

  δ. Ευθύμιος Λιαροκάπης του Φωτίου, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών - Τομέας Φυσικής

  ε. Πέτρος Ραπίδης του Παναγιώτη, Διευθυντής Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" - Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής.