Σύνθεση του ΕΣΕK

Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Σχολής Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής (Physical Sciences and Engineering Division), Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας King Abdullah University of Science and Technology, KAUST
Χαράλαμπος Σαββάκης
Αντιπρόεδρος
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών και Αναπληρωτής Κοσμήτορας στο Πανεπιστήμιο Cornell των ΗΠΑ
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής του Harvard Medical School, ΗΠΑ
Γενικός Δ/ντής του European Gravitational Observatory (EGO)
Καθηγήτρια στην Διατροφή του Ανθρώπου, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγητής (Prince Philip Professor), Electrical Engineering Division, University of Cambridge
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, τμήμα Χημείας, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Chemical and Biopharmaceutical Laboratories of Patras (CBL SA), εκπρόσωπος του παραγωγι
Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Καθηγητής Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας και Θρέψης Φυτών, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, μέλος ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου (Scientific/Advisory Board) της Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ και της νεοφυούς ερευνητικής επιχείρησης στο χώρο της υγείας SEEMS IKE. Μέλος του ΠΣΕΚ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ομότιμος Καθηγητής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Paris-Sud, Γαλλία
Καθηγητής (W.H. Dow Professor) Βιοτεχνολογίας και Χημικής Μηχανικής στο Massachusetts Institute of Technology (MIT), ΗΠΑ
Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκός, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (EURASC)
Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της PRIME Laser Technology ΑΒΕΕ, εκπρόσωπος του παραγωγικού επιχειρηματικού χώρου
Φυσικός (Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων), Ανώτατος Φυσικός και Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων (για κράτη μη μέλη) του CERN και Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Nanyang Technological University στην Σιγκαπούρη

Γραμματεία ΕΣΕK

Αλεξία Σιταρένιου

Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30-210-7458085
Fax: +30-210-7753872
E-mail: a.sitareniou[at]gsrt.gr

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Διεύθυνση Εποπτείας ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων